Targeted Temperature Management

 

Targeted Temperature Management (TTM), tidigare känt som terapeutisk hypotermi eller skyddande hypotermi, är en aktiv behandling för att uppnå och behålla en specifik kroppstemperatur hos en patient under en viss period för att förbättra hälsoutfallet. Detta görs för att minska risken för vävnadsskada på grund av patologiskt reducerat blodflöde.

 

 

 

 

Indikationer

De nuvarande indikationerna för kylbehandling är hjärtstillestånd, intensivvårdspatienter med svårbehandlad feber och för tidigt födda barn som lider av syrebrist. Forskningen fortsätter om andra potentiella indikationer; stroke, traumatiska skador på kraniet, hjärnskakning, hjärtinfarkt och sepsis.

Källa patienter med hjärtstopp:

 

QuickCool AB

Ideon Science Park

Beta 6

Scheelevägen 17

SE-223 70 Lund, Sweden