Targeted Temperature Management

Targeted Temperature Management (TTM), tidigare känt som terapeutisk hypotermi eller skyddande hypotermi, är en aktiv terapi för att uppnå och behålla en specifik kroppstemperatur hos en patient under en viss period, för att förbättra hälsoutfallet. Detta görs för att minska risken för vävnadsskada på grund av patologiskt reducerat blodflöde.

Perioder med dåligt blodflöde kan bero på plötsligt hjärtstopp eller ocklusion av en artär genom blodpropp som i fallet med stroke. TTM förbättrar överlevnad och hjärnfunktion hos återupplivade hjärtstoppspatienter med upp till 31% högre överlevnad och 41% ökad sannolikhet för att upprätthålla hjärnfunktionen (Bernard et al – 2002). Evidens stöder användningen efter vissa typer av hjärtstillestånd, där en individ inte återfår medvetandet. Både 33°C (91°F) och 36°C (97°F) visar sig resultera i liknande resultat (Nielsen et al 2013).

TTM förhindrar hjärnskada på flera sätt, inklusive minskning av syreförbrukningen i hjärnan, och reducering av glutamattoxicitet och oxidativ stress.

Indikationer

De nuvarande indikationerna för kylbehandling är hjärtstillestånd, intensivvårdspatienter med svårbehandlad feber och för tidigt födda barn som lider av syrebrist. Forskningen fortsätter om andra potentiella indikationer: stroke, traumatiska skador på kraniet, hjärnskakning, hjärtinfarkt och sepsis.

QuickCool AB
Ideon Science Park
Beta 6
Scheelevägen 17
SE-223 70 Lund, Sweden