Svensk innovationskompetens bakom en globalt patenterad kylmetod

Fredrik Radencrantz – vd

Tidigare affärsutvecklare i Probi AB och med ledande befattningar hos ArjoHuntleigh och Ericsson.

Göran Brorsson – styrelseordförande

Tidigare positioner inom medtech, industriell elektronik, ingenjörsindustri och bearbetningsindustri. Nu med styrelseuppdrag hos flera medtechbolag.

Lennart Sjölund – styrelseledamot

Tidigare vd i Jostra AB och Jolife AB. Nu med flera styrelseuppdrag, bland annat i Lagercrantz-koncernen.

Fredrik Lindblad – styrelseledamot

Tidigare vd för QuickCool 2004–2010. Nu vd på B!BB Instruments och verksam i fem företagsstyrelser inklusive flera medtechbolag.

Tadeusz Wieloch – styrelseledamot

Professor i neurovetenskap vid Lunds universitet med över 200 publicerade forskningsartiklar på fältet.

Ulrika Olsson – styrelseledamot

Tidigare Nordic Portfolio Manager och Country Manager hos ArjoHuntleigh Sweden, Getinge Group. Nu Global Go-to-Market PPAC-chef på Getinge. Även ordförande för sjukvårdsektorn (HELP) hos Swedish Medtech.

John Wennborg – styrelseledamot

Tidigare vd för QuickCool 2015–2017. Innan han anslöt till QuickCool innehade han högre tjänster hos ArjoHuntleigh AB i Getinge-gruppen. Arbetar nu som VP QA/RA på AtosMedical.

Elin Mårtensson (konsult)

Erfaren redovisningskonsult hos Revisorsringen i Eslöv AB.

Hans Friberg – ordförande i QuickCools expertråd

Välkänd opinionsledare på kylområdet och en nyckelperson i TTM-studien.

QuickCool AB
Ideon Science Park
Beta 6
Scheelevägen 17
SE-223 70 Lund, Sweden