Svensk innovationskompetens bakom en globalt patenterad kylmetod

Fredrik Radencrantz – vd

Tidigare affärsutvecklare i Probi AB och med ledande befattningar hos ArjoHuntleigh och Ericsson.

Göran Brorsson – styrelseordförande

Tidigare positioner inom medtech, industriell elektronik, ingenjörsindustri och bearbetningsindustri. Nu med styrelseuppdrag hos flera medtechbolag.

Lennart Sjölund – styrelseledamot

Tidigare vd i Jostra AB och Jolife AB. Nu med flera styrelseuppdrag, bland annat i Lagercrantz-koncernen.

Balázs Tüske – styrelseledamot

Balázs har över 25 års erfarenhet av arbete inom den professionella servicemarknaden i Australien, Storbritannien och centrala Östeuropa. För närvarande är han CEO för Impact Advisory i Budapest. Tidigare arbetade han drygt två decennier hos Ernst & Young i Budapest. Ungrare.

Hans Friberg – ordförande i QuickCools expertråd

Välkänd opinionsledare på kylområdet och en nyckelperson i TTM-studien.

Afnan M. Al Khalifa – styrelseledamot

Afnan har erfarenhet av olika lednings- och försäljningsroller. För närvarande är hon inkomstanalytiker hos Jefferies Financial Group i London. Tidigare innehade hon chefsbefattningar hos App Annie i London och MTG i Stockholm.

Patrick Marché – styrelseledamot

Patrick, en erfaren styrelseledamot, är Deputy Managing Director på The Village Finance och CEO för Les Toques Blanches du Monde. Mångårig erfarenhet från olika försäljnings- och finansiella verksamheter. Fransk medborgare.

Victor Humberdot – styrelseledamot

Victor har betydande erfarenhet av investeringsverksamhet, finansiella tjänster och förmögenhetsförvaltning. För närvarande är han Corporate Development Manager hos Batibig i Paris. Tidigare arbetade han som företags- och investeringsanalytiker hos BBVA i Paris. Fransk medborgare.

Elin Mårtensson (konsult)

Erfaren redovisningskonsult hos Revisorsringen i Eslöv AB.

QuickCool AB
Ideon Science Park
Beta 6
Scheelevägen 17
SE-223 70 Lund, Sweden