Företaget

QuickCool är ett medicintekniskt företag, med bas i Ideon Science Park i Lund. Företaget har utvecklat ett patenterat system för att kyla hjärna och kropp, huvudsakligen för plötsliga hjärtstilleståndspatienter, men även för experimentell strokebehandling och feberhantering.

QuickCools system är baserat på en proprietär metod. I ballongkatetrar, som förs in i näshålan, cirkulerar en kall saltlösning. På så sätt utnyttjas näshålans värmeväxlingsegenskaper för att kyla hjärnan och kroppen.

Vår historia

QuickCool är ett ungt medicintekniskt företag, verksamt inom terapeutisk kylning som en skyddande behandling för hjärnan. Företaget grundades 2003 av professorerna Anders Lunderquist och Tadeusz Wieloch, seniorläkare Fredrik Boris-Möller, ekonom Lennart Sjölund och perfusionist Mats Allers.

Forskning är grunden för QuickCool. Grundarnas kompletterande och breda expertis bidrog till utvecklingen av en innovativ medicinsk teknik för snabb behandling av patienter som behöver terapeutisk kylning.

Forskningen inleddes redan i slutet av 1980-talet då Tadeusz Wieloch och Fredrik-Boris Möller, vid Lunds universitet, visade hur kyla lindrar hjärnskador i experimentella modeller av hjärtstopp och stroke. Genom att kyla hjärnan kan många skadliga mekanismer förhindras vid den syrebrist som uppstår efter till exempel hjärtstopp och stroke.

Kring millennieskiftet började man fundera på hur man kunde kombinera QuickCool-teamets kunskaper om hjärnskyddande behandling med erfarenhet av att utveckla hjärt-lungutrustning för att kyla blod och vätskor. Från 2003 till 2006 genomfördes ett antal förkliniska tester för att öka förståelsen för de centrala principer som ingår i behandling med kylning och i djurmodeller visa en nyutvecklad metod att kyla via näshålan. De flesta av dessa studier har publicerats i internationella tidskrifter. QuickCools verksamhet bygger således på solida vetenskapliga grunder.

Med den nya kunskap som erhölls från de pre-kliniska testerna inleddes en serie kliniska försök både i och utanför Sverige med målsättningen att optimera näskylningssystemet för tillämpning på människa. Det första kliniska försöket på hjärtstoppspatienter ägde rum på Akademiska sjukhuset i Uppsala år 2007. De närmaste åren, 2007–2011, genomfördes en mängd studier med vidareutvecklad utrustning och kylmetod – allt från avancerade volontärstudier med magnetkamera till kliniska försök på hjärtstopps-, trauma- och andra intensivvårdspatienter med behov av kylbehandling. QuickCool deltog i EU-projekten ARISE (2007–2013) och EUROHYP-1 (pågående). Under dessa år skedde en kontinuerlig utveckling av utformningen av ballongkatetrar och år 2010 introducerades en ny CE-märkt kylapparat, ComVic. QuickCools kylstem har visat sig vara uppskattat hos användarna då det är smidigt att använda, inte täcker hela patienten med kylpersedlar och dessutom för att det är ett portabelt system som levererar kontinuerlig kylning under hela behandlingsperioden.

2013 publicerades den så kallade Targeted Temperature Management-studien (TTM) i den välrenommerade vetenskapliga tidskiften The New England Journal of Medicine. Resultaten från denna multicenterstudie blev mycket uppmärksammade då de visade att kylbehandling för hjärtstoppspatienter ger vid cirka 36 °C likvärdig effekt som vid 33 °C. Genom att kyla till 36 °C undviks också en del potentiella risker med lägre temperaturer och möjliggör samtidigt behandling av medvetna patienter (till exempel stroke) som annars drabbas av kraftig frossa.

QuickCool tog fasta på denna upptäckt och påbörjade utvecklingen av ett kompakt och portabelt kylsystem. I december 2015 noterades QuickCool på AktieTorget och sedan dess har företaget finansierats för ett möjliggöra utveckling och lansering av ett kommersiellt kylsystem. Vår nya generation av kylapparater erbjuder det enklaste och mest portabla systemet på marknaden för kylbehandling vid 36 °C.

QuickCool AB
Ideon Science Park
Beta 6
Scheelevägen 17
SE-223 70 Lund, Sweden