Företaget

QuickCool är ett medicintekniskt företag, med bas i Ideon Science Park i Lund.

Företaget har utvecklat ett patenterat system för att kyla hjärna och kropp, huvudsakligen efter hjärtstopp. Övriga potentiella framtida indikationer är behandling för stroke och blodförgiftning.

QuickCools kylsystem är baserat på en patenterad metod; ballongkatetrar förs in i näshålan och i dessa cirkulerar en kall saltlösning. På så sätt utnyttjas näshålans värmeväxlingsegenskaper för att reglera kroppstemperaturen.

Vår historia

QuickCool är ett ungt medicintekniskt företag verksamt inom terapeutisk kylning, som är en terapi avsedd för att skydda hjärnan. Företaget grundades 2003 av professorerna Anders Lunderquist och Tadeusz Wieloch, samt överläkare Fredrik Boris-Möller, ekonom Lennart Sjölund och perfusionist Mats Allers.

Forskning är grunden för QuickCool. Grundarnas kompletterande och breda expertis bidrog till utvecklingen av en innovativ medicinsk teknik för snabb behandling av patienter som behöver terapeutisk kylning.

Forskningen inleddes redan på 1980-talet då Tadeusz Wieloch och Fredrik-Boris Möller, båda aktiva vid Lunds universitet, visade hur kyla förhindrar hjärnskador i experimentella djupstudier. Genom framtagande av experimentella modeller visade de hur kyla lindrar hjärnskador vid hjärtstopp och stroke. Genom att kyla hjärnan kan många skadliga mekanismer förhindras, mekanismer som triggas av syrebrist efter till exempel hjärtstopp och hjärnskada.

Kring millennieskiftet började man fundera på hur man kunde kombinera QuickCool-teamets kunskaper om hjärnskyddande behandling, med erfarenheten av att utveckla hjärt-lungutrustning för kylning av blod och vätskor. Från 2003 till 2006 genomfördes ett antal prekliniska försök för att öka förståelsen för kylbehandlingens centrala principer. Principen för den nya metoden, att kyla via näshålan, fastställdes i djurmodeller. De flesta av dessa prekliniska studier har publicerats i internationella tidskrifter. QuickCools verksamhet bygger således på en solid vetenskaplig grund.

Med den nya kunskap som erhölls från de pre-kliniska testen inleddes en serie kliniska försök, både i och utanför Sverige, med målsättningen att optimera näskylningssystemet för använding på människa. Det första kliniska försöket på hjärtstoppspatienter ägde rum på Akademiska sjukhuset i Uppsala år 2007. De närmaste åren, 2007–2011, genomfördes en mängd studier med vidareutvecklad utrustning och kylmetod – allt från avancerade volontärstudier med magnetkamera till mindre kliniska studier på hjärtstopps- och traumapatienter i behov av kylbehandling. QuickCool sponsrade EU-projekten ARISE (2007–2013) och EUROHYP-1. Under dessa år skedde en kontinuerlig utveckling av ballongkatetrarna och år 2010 introducerades en ny CE-märkt kylsystem, ComVic. Denna produkt var primärt avsedd för kliniska studier, samt för att få användarinput. QuickCools kylsystem har utvecklats med fokus på både patient- och användarvänlighet, baserat på input från användarna. Den täcker inte hela patienten med kylelement, är portabel och den levererar kontinuerlig temperaturkontroll.

2013 publicerades den så kallade Targeted Temperature Management-studien (TTM) i den välrenommerade vetenskapliga tidskiften The New England Journal of Medicine. Resultaten från denna multicenterstudie blev mycket uppmärksammade, då de visade att kylning av hjärtstoppspatienter till 36°C ger en likvärdig effekt som kylning till 33°C. Kylning till 36°C är närmare en normal kroppstemperatur, vilket förmodas vara associerat med färre komplikationer än kylning till lägre temperaturer.  Detta i sin tur öppnar upp för nya sätt att använda TTM till exempel vid stroke.

QuickCool tog fasta på denna upptäckt och påbörjade utvecklingen av ett kompakt och portabelt kylsystem. I december 2015 noterades QuickCool på AktieTorget, numera Spotlight Stock Market, och sedan dess har företaget finansierats för att utveckla och lansera ett kommersiellt kylsystem. Företagets nya generation kylning erbjuder ett lättanvänt portabelt system för skonsam temperaturkontroll vid 36°C.

QuickCool AB
Ideon Science Park
Beta 6
Scheelevägen 17
SE-223 70 Lund, Sweden