Spännande och världsomfattande marknadspotential

Varje år får miljoner människor hjärnskador till  följd av akuta sjukdomstillstånd som exempelvis hjärtstopp.

QuickCool AB har utvecklat en kylmetod som utnyttjar näshålans värmeväxlingsförmåga för att minska hjärnskador.  

Marknadspotentialen för kylning är omfattande och underpenetrerad. Många länder har ännu inte börjat använda kylning för patienter med hjärtstopp eller svårbehandlad feber.

Vi uppskattar att de underpenetrerade marknaderna globalt har ett sammanlagt värde av cirka en miljard kronor per år, medan den totala globala marknadspotentialen uppgår till flera miljarder kronor.

Bolagsstyrning

Revisor
QuickCools revisor är Mats-Åke Andersson, Revisionsbyrån AUDITORiET,  Järnåkravägen 3, vån 10, 222 25 Lund. Andersson är auktoriserad revisor och medlem i FAR, branschorganisationen för revisorer och rådgivare.

Bolagsordning
QuickCools bolagsordning hittar du här:
Bolagsordning – QuickCool AB (PDF)

Finansiell kalender

QuickCool planerar att offentliggöra finansiell information enligt nedan.
2020-02-27 Kvartal 4 samt helår 2019
2019-11-05 Delårsrapport kvartal 3 2019
2019-08-29 Delårsrapport kvartal 2 2019
2019-05-07 Ordinarie årsstämma
2019-05-07 Delårsrapport kvartal 1 2019
2019-02-28 Kvartal 4 samt årsrapport 2018

QuickCool AB
Ideon Science Park
Beta 6
Scheelevägen 17
SE-223 70 Lund, Sweden