Spännande och världsomfattande marknadspotential

Varje år får miljoner människor hjärnskador som en följd av akuta sjukdomstillstånd som exempelvis hjärtstopp eller stroke. QuickCool AB har utvecklat en kylmetod som utnyttjar näshålans värmeväxlingsförmåga för att minska hjärnskador vid akuta sjukdomstillstånd.

QuickCools unika produkt – QuickCool® SYSTEM – kyler ned kroppen till <36 °C och ökar därmed möjligheterna att patienter överlever vid akuta sjukdomstillstånd.

Marknadspotentialen för kylning är omfattande och underpenetrerad, eftersom många länder ännu inte har börjat använda kylning för patienter med hjärtstopp eller med svår feber.

Vi uppskattar att de underpenetrerade marknaderna globalt har ett sammanlagt värde av cirka en miljard kronor per år, medan den totala marknadspotentialen uppgår till flera miljarder kronor globalt.

Bolagsstyrning

Revisor
QuickCools revisor är Mats-Åke Andersson, Mazars Set, med adress Bantorget 2, 220 02 Lund. Andersson är auktoriserad revisor och medlem i FAR, branschorganisationen för revisorer och rådgivare.

Bolagsordning
QuickCools bolagsordning hittar du här:
Bolagsordning – QuickCool AB (PDF)

Finansiell kalender

QuickCool planerar att offentliggöra finansiell information enligt nedan.
2019-02-15 4e kvartalet 2018 samt Helår 2018
2018-10-26 Delårsrapport kvartal 3
2018-08-24 Halvårsrapport, 2018
2018-06-04 Extra Bolagsstämma
2018-05-03 Delårsrapport kvartal 1
2018-05-03 Bolagsstämma
2018-02-16 Kvartal 4, 2017 samt Årsrapport 2017
2017-11-22 Extra Bolagsstämma

QuickCool AB
Ideon Science Park
Beta 6
Scheelevägen 17
SE-223 70 Lund, Sweden