Kliniskt och vetenskapligt expertråd

QuickCools expertråd etablerades i februari 2016 för att fungera som ett globalt forum för koncept och idéer under utvecklingsprocessen. Allt för att säkerställa utvecklingen av en produkt som är mer innovativ, intuitiv och modern än traditionella system eller metoder som för närvarande finns på marknaden.

Hans Friberg är professor i anestesiologi vid Lunds universitet och överläkare i intensivvård samt avdelningschef vid Skånes universitetssjukhus. Han och Tadeusz Wieloch, professor i neurovetenskap vid Lunds universitet, är nyckelpersonerna i QuickCools expertråd.

Professor Friberg är ordförande i expertrådet och en välrenommerad ledande expert inom terapeutisk hypotermi. Han är en av de prövarna i den randomiserade internationella multicenterstudien "Targeted Temperature Management at 33°C versus 36°C after Cardiac Arrest", publicerad i "The New England Journal of Medicine" (2013). Studien visade att det inte fanns någon signifikant skillnad i överlevnad mellan patienter som kylts till 33°C jämfört med 36°C. Resultaten hade tillräcklig signifikans för att resultera i nya globala riktlinjer för kylning efter hjärtstopp. (Study link).

Professor Wielochs forskargrupp fokuserar på studier av mekanismer för hjärnskador efter hjärtstillestånd och stroke, samt på mekanismer för funktionell återhämtning av hjärnan efter skada. Forskningen utförs experimentellt och translationellt med sikte på att utveckla nya behandlingar som förhindrar hjärnskador eller förbättrar hjärnans funktion. Han har publicerat över 200 vetenskapliga artiklar på detta område sedan 1981.

Användarnätverk

Parallellt med att inrätta ett expertråd så har QuickCool också inrättat ett användarnätverk, QuickCool User Advisory Network, för att säkerställa att användarens behov är uppfyllda.

Rådet består av handplockade yrkesverksamma personer, som alla har många års erfarenhet av TTM. Detta säkerställer att vi har god inblick i våra användares dagliga arbete och relaterade kliniska krav.

QuickCool AB
Ideon Science Park
Beta 6
Scheelevägen 17
SE-223 70 Lund, Sweden