En unik metod som kyler via näshålan

 

QuickCool® SYSTEM reglerar kroppstemperaturen hos patienter som riskerar syrebrist på grund av sjukdom, olycka eller trauma. Det är en unik metod som kyler via näshålan, kroppens egen värmeväxlare.

 

Eftersom näshålan ligger nära hjärnan kommer kylningen igång snabbt. Vårdpersonalen kan obehindrat undersöka och vårda resten av kroppen, till exempel vid defibrillering eller hjärtkompressioner.

 

QuickCool® SYSTEM säkrar en stabil temperaturkontroll med hög precision för patienten. Kylkedjan förblir obruten från det att måltemperaturen är nådd till dess att kyla inte längre behövs.

 

Det finns en inbyggd automatik för återgång till normal temperatur (normotermi) när kylbehandlingen avslutas, vilket minskar risken för febertoppar.

 

PDF download

Egenskaper

Obruten kylkedja

 

Systemet ger en obruten kylkedja – från applicering vid akut- eller intensivvårdsenhet till dess att behandlingen avslutas.

Portabel

 

Enheten hängs på patientens säng och övergår automatiskt till batteridrift när nätanslutning inte finns: alltså säker temperaturkontroll även vid förflyttning och transport av patienten.

Tydligt och lättanvänt

 

QuickCool är lätt att använda – allt som behövs är en kortare introduktion för sjukvårdspersonal.

Säker användning

 

Behandlingen är ickeinvasiv och retar varken kärl eller påverkar patientens cirkulationssystem.

Följsamma katetrar

 

Ballongkatetrarna är tillverkade i ett mycket tunt, mjukt och följsamt material, och är monterade på böjliga, tunna slangar som gör det enkelt vid införandet i näshålan.

FAQs

QuickCool AB

Ideon Science Park

Beta 6

Scheelevägen 17

SE-223 70 Lund, Sweden