En unik metod som kyler via näshålan

 

QuickCool® SYSTEM reglerar kroppstemperaturen hos patienter som riskerar syrebrist på grund av sjukdom, olycka eller trauma. Det är en unik metod som kyler via näshålan, kroppens egen värmeväxlare.

 

Eftersom näshålan ligger nära hjärnan kommer kylningen igång snabbt. Vårdpersonalen kan obehindrat undersöka och vårda resten av kroppen, till exempel vid defibrillering eller hjärtkompressioner.

 

QuickCool® SYSTEM säkrar en stabil temperaturkontroll med hög precision för patienten. Kylkedjan förblir obruten från det att måltemperaturen är nådd till dess att kyla inte längre behövs.

 

Det finns en inbyggd automatik för återgång till normal temperatur (normotermi) när kylbehandlingen avslutas, vilket minskar risken för febertoppar.

 

PDF download

Egenskaper

Obruten kylkedja

 

Systemet ger en obruten kylkedja – från applicering vid akut- eller intensivvårdsenhet till dess att behandlingen avslutas.

Portabel

 

Enheten hängs på patientens säng och övergår automatiskt till batteridrift när nätanslutning inte finns: alltså säker temperaturkontroll även vid förflyttning och transport av patienten.

Tydligt och lättanvänt

 

QuickCool är lätt att använda – allt som behövs är en kortare introduktion för sjukvårdspersonal.

Säker användning

 

Behandlingen är ickeinvasiv och retar varken kärl eller påverkar patientens cirkulationssystem.

Följsamma katetrar

 

Ballongkatetrarna är tillverkade i ett mycket tunt, mjukt och följsamt material, och är monterade på böjliga, tunna slangar som gör det enkelt vid införandet i näshålan.

FAQs

 • Vad gör QuickCool® SYSTEM?

  Systemet reglerar kroppstemperaturen hos patienter som riskerar syrebrist på grund av sjukdom, olycka eller trauma. Kylmetoden är unik, eftersom systemet kyler via näshålan, kroppens egen värmeväxlare, som ligger mycket nära det som ska skyddas: hjärnan. Systemet säkrar en obruten kylkedja från det ögonblick då måltemperaturen uppnås till dess att kylningen inte längre behövs.

 • Varför är det viktigt att kyla ner patienter?

  Var 17:e minut får någon i Sverige stroke och varje år drabbas över 10 000 av hjärtstopp. Ofta är det en katastrof för hjärnan, som är beroende av syresatt blod. Vid så kallad hjärnischemi, otillräcklig blodförsörjning till hjärnan, drabbas hjärnan av syrebrist. Det orsakar celldöd och medför en stor risk för allvarliga och bestående hjärnskador.

  Kylning av hjärnan bromsar den processen och den drabbade patienten får större chans att överleva och återhämta sig. Kylning kan också användas för intensivvårdspatienter med feber.

 • Vilken temperatur rekommenderas?

  Targeted Temperature Management (TTM) rekommenderar temperaturområdet 32 °C till 36 °C för hjärtstoppspatienter och en behandlingstid mellan 24 och 48 timmar – dock är det möjligt med ända upp till 72 timmars behandling.

  Det finns för närvarande inga internationella riktlinjer för stroke och feber, men kliniska studier genomförs på dessa områden.

 • Gör kylning via näshålan att man upplever att hjärnan ”fryser"?

  När man äter något kallt väldigt snabbt kan man uppleva det som att hjärnan ”fryser”. En teori är att nerverna i munhålan sänder signaler till hjärnan, som ökar blodtillförseln för att kompensera. Denna överhettning orsakar smärta, men detta kommer alltså via munnen, inte näsan.

 • Kan patienten andas genom näsan?

  Nej, det är inte möjligt att andas genom näsan om man kyls ner via ballongkatetrar. Men patienten kan andas genom munnen utan problem. Om näshålan är upptagen är detta inte ett kliniskt problem.

 • Är det möjligt att intubera på samma gång?

  Ja, eftersom intuberingen förs in oralt ner till luftstrupen för att skapa en säker luftväg. QuickCools system påverkar inte denna rutin.

 • Kan man använda en ventrikel sond?

  Ja, en ventrikel sond kan placeras parallellt med QuickCool-ballongen i näsan för att dosera medicin eller ge näring till en person som inte kan äta själv. Sonden bör placeras närmast nässkiljeväggen för att minimera risken att kylkapaciteten försämras.

 • Är det möjligt att använda en syremask?

  Ja, en syrgasmask placeras över näsan och munnen i de flesta fall. Eftersom ballongkatetrarna placeras inuti näsan och anslutningarna endast består av tunna rör, påverkas inte maskens funktion.

  Syrgasslangar gjorda för att leverera syre via näsan kan däremot inte användas tillsammans med ballongkatetrar, eftersom QuickCools system inte möjliggör andning via näsan.

 • Störs EEG-mätningar?

  Nej. I EEG-mätningar är elektroder kopplade till huvudet för att mäta hjärnans elektriska aktivitet, som underlag för fortsatt behandling. EEG kan alltså utföras när QuickCool® SYSTEM används.

QuickCool AB

Ideon Science Park

Beta 6

Scheelevägen 17

SE-223 70 Lund, Sweden