2018-07-12

QuickCool avropar det andra konvertibla lånet från European High Growth Opportunities Securitization Fund

2018-07-02

QuickCool tecknar distributionsavtal i Storbritannien och Irland

2018-07-02

Månadsbrev juni

2018-06-21

QuickCool AB avropar det första konvertibla lånet från European High Growth Opportunities Securitization Fund

2018-06-21

QuickCool AB ingår ett finansieringsavtal med European High Growth Opportunities Securitization Fund

2018-06-01

Månadsbrev Maj

2018-05-07

Kallelse till extra bolagsstämma

2018-05-04

Kommuniké från årsstämma

2018-05-03

Månadsbrev April

2018-04-05

Årsredovisning & revisionsberättelse 2017

2018-03-29

Månadsbrev Mars

2018-03-28

Kallelse till årsstämma

2018-03-09

Kvalitetsledningssystem är nu certifierat i enlighet med ISO 13485:2016

2018-03-01

Månadsbrev februari

2018-02-08

Utfall i nyttjandeperioden av teckningsoptioner av serie TO 1

2018-02-06

Månadsbrev januari

2018-01-26

Påminnelse om nyttjande av teckningsoptioner av serie TO 1

2018-01-19

Sista dag för handel med BTA

2018-01-11

Nyttjandeperioden av teckningsoptioner av serie TO 1 inleds idag

2018-01-10

QuickCool offentliggör teckningskurs för TO 1

2018-01-02

Månadsbrev december

2017-12-20

Valberedning inför årsstämman 2018

2017-12-19

Flaggningsmeddelande

2017-12-19

Utfall i nyemissionen

2017-12-08

QuickCool erhåller ytterligare patent

2017-12-07

Intervju med Fredrik Radencrantz

2017-12-04

Månadsbrev november

2017-11-30

Idag inleds teckningstiden i QuickCool AB:s företrädesemission

2017-11-28

Stora Aktiedagen Göteborg

Offentliggörande av prospekt

2017-11-23

Kommuniké från extra bolagsstämma

2017-11-21

Avtal om utökat teckningsåtagande samt avtal om finansieringslösning

2017-11-06

QuickCool förstärker sin organisation

2017-11-06

Rättelse avseende finansiella uppgifter i delårsrapport

2017-10-27

QuickCool AB (publ) publicerar delårsrapport för Q3 2017

2017-10-23

Kallelse till extra bolagsstämma

2017-10-23

Beslut om företrädesemission villkorat av godkännande vid extra bolagsstämma

2017-10-17

QuickCool förstärker patentportföljen

2017-10-05

Månadsbrev september

2017-10-03

Byte av mjukvaruleverantör inför slutfasen och lanseringen

2017-09-27

Fredrik Radencrantz, Aktiedagen Malmö 27 september 2017

2017-09-04

Månadsbrev augusti

2017-08-25

QuickCool AB (publ) publicerar delårsrapport för Q2 2017

2017-08-25

Nulägesrapport och förtydligande av datum för publicering av Q2-rapport

2017-08-21

QuickCool anställer CTO

2017-08-07

Månadsbrev juli

2017-07-01

Månadsbrev juni

2017-06-01

Månadsbrev maj

2017-05-16

Introduce Intervju

2017-05-15

Aktiespardagen i Stockholm

2017-04-27

QuickCool AB (publ) publicerar delårsrapport för Q1 2017

2017-03-27

Kallelse till årsstämma i QuickCool AB

2017-01-27

John Wennborg överlämnar VD-rollen i QuickCool till Fredrik Radencrantz

2017-01-19

Första dag för handel med teckningsoptioner

2017-01-16

QuickCool Statusrapport – December 2016

2017-01-10

Beräknad dag för handel med teckningsoptioner

2017-01-02

Sista dag för handel med BTU 

2016-12-08

Flaggningsmeddelande

2016-12-08

Emission av units övertecknad

2016-11-15

Offentliggörande av memorandum

2016-11-14

Stora aktiedagen Gbg 

2016-11-14

Stora Aktiedagen Gbg

2016-11-09

Introduce Intervju

2016-11-04

QuickCool AB (publ) publicerar delårsrapport för Q3 2016

2016-11-03

Stämmokommuniké

2016-10-17

Kallelse till extra bolagsstämma

2016-10-17

Beslut om företrädesemission

2016-10-26

Hemma-hos reportage

2016-10-03

Tidigareläggning av Q3 rapport

2016-09-27

EuroHYP-1 studien 

2016-08-26

QuickCool AB (publ) publicerar delårsrapport för Q2 2016

2016-05-23

QuickCool får ytterligare €50 000 i EU-bidrag för strokestudie 

2016-05-13

Kommuniké årsstämma

2016-05-12

QuickCool AB (publ) publicerar delårsrapport för Q1 2016

2016-04-12

Kallelse till årsstämma

2016-04-07

Årsredovisning 2015 

2016-04-01

Re-certifiering mot ISO 13485

2016-02-19

Scientific Advisory Board

2016-02-02

Utvecklingspartner - Etteplan

2015-12-18

Handelsstart i QuickCool AB:s aktier på AktieTorget

2015-11-24

QuickCool AB:s nyemission inför notering övertecknad

2015-11-05

Idag inleds teckningstiden i QuickCool

2015-10-28

QuickCools avsikt att Noteras

QuickCool AB

Ideon Science Park

Beta 6

Scheelevägen 17

SE-223 70 Lund, Sweden