Spännande och världsomfattande marknadspotential

 

Varje år får miljoner människor hjärnskador som en följd av akuta sjukdomstillstånd som exempelvis hjärtstopp eller stroke. QuickCool AB har utvecklat en kylmetod som utnyttjar näshålans värmeväxlingsförmåga för att minska hjärnskador vid akuta sjukdomstillstånd. Företaget har en CE-märkt och kliniskt testad produkt – QuickCool® SYSTEM – som kyler ned kroppen till <36 °C och ökar därmed möjligheterna att patienter överlever vid akuta sjukdomstillstånd.

 

Marknadspotentialen för kylning är omfattande och underpenetrerad, eftersom många länder ännu inte har börjat använda kylning för patienter med hjärtstopp eller med svår feber. Vi anser att de underpenetrerade marknaderna globalt har ett sammanlagt värde av cirka en miljard kronor per år, medan den totala marknadspotentialen uppgår till flera miljarder kronor globalt.

 

 

Bolagsstyrning

 

Revisor

QuickCools revisor är Mats-Åke Andersson, Mazars Set, med adress Bantorget 2, 220 02 Lund. Andersson är auktoriserad revisor och medlem i FAR, branschorganisationen för revisorer och rådgivare.

Bolagsordning

 

 

Finansiell kalender

 

2017-11-22 Extra Bolagsstämma

2018-02-16 Kvartal 4, 2017 samt Årsrapport 2017

2018-05-03 Delårsrapport kvartal 1

2018-05-03 Bolagsstämma

2018-08-24 Halvårsrapport, 2018

2018-10-26 Delårsrapport kvartal 3

2019-02-15 4e kvartalet 2018 samt Helår 2018

 

Bolagsstämma

 

QuickCool AB

Ideon Science Park

Beta 6

Scheelevägen 17

SE-223 70 Lund, Sweden