Scientific Advisory Board

 

QuickCools vetenskapliga rådgivande nämnd grundades i februari 2016 för att fungera som ett globalt vägledningsforum för koncept och idéer under utvecklingsprocessen. Allt för att säkerställa utvecklingen av en produkt som är mer innovativ, intuitiv och modern än traditionella system eller metoder som för närvarande finns på marknaden.

 

Hans Friberg är docent i anestesiologi och intensivvård vid Lunds universitet och avdelningschef (konsult) vid Skånes universitetssjukhus (Malmö och Lund). Han och Tadeusz Wieloch, neurovetenskapslärare vid Lunds universitet, var de två första medlemmarna i QuickCools vetenskapliga råd.

Tadeusz Wielochs forskargrupp fokuserar på studier av mekanismer för hjärnskador efter hjärtstillestånd och stroke samt mekanismer för funktionell återhämtning av hjärnan efter skada. Forskningen utförs experimentellt och translationellt med sikte på att utveckla nya behandlingar som förhindrar hjärnskador eller förbättrar hjärnans funktion. Han har publicerat över 200 vetenskapliga artiklar på detta område sedan 1981.

User Advisory Board

 

Parallellt med att inrätta en vetenskaplig rådgivande nämnd har QuickCool också inrättat ett användarråd (QuickCool User Advisory Board) för att säkerställa att användarens behov och önskemål är uppfyllda.

 

Kärnan i rådet består av handplockade individer som alla är aktiva på sjukhus i Skåne och har många års erfarenhet inom området Temperaturhantering TTM (Therapeutic Hypothermia). Detta säkerställer att vi har god inblick i det dagliga arbetet och kraven hos våra framtida användare och att den produkt vi utvecklar är exakt vad användaren behöver och önskar.

 

Förutom TTM-proffs består QuickCool User Advisory Board även av industridesigners, ingenjörer och projektledare och utgör ryggraden i QuickCools utvecklingsprocess.

QuickCool AB

Ideon Science Park

Beta 6

Scheelevägen 17

SE-223 70 Lund, Sweden